Contact Us

  Weifang World Kite Museum
  Tel:0536-8251752 / 8237313
  Fax:0536-8227009
  Email:wfwkm@sina.com
  Address:66 Xingzheng Street, Weifang City, Shandong, P.R. China
  Post Code:261041

Weifang World Kite Museum

Celebrities Inscription

 1. Jiang Zemin
 2. Li Changchun
 3. Zeng Qinghong
 4. Luo Gan
 5. Zhu Rongji
 6. Li Zhaoxing
 7. Ma Wanqi
 8. He Zhenliang
 9. Jia Chunwang
 10. Zhou Guangzhao
 11. Dong Jianhua
 12. Liu Yandong
[1]?2?3??下一页